สถานีตรวจสอบน้ำหนัก ชลบุรี (ขาเข้า)

ที่ตั้ง บนทางหลวงหมายเลข 3 ที่ ก.ม. 84+620 สายทาง/ตอน แยกทางหลวงหมายเลข34-ชลบุรี กม.ที่84+620ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ.ชลบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ 038-213871