สถานีตรวจสอบน้ำหนัก ลำปาง (ขาออก) อ.งาว

ถนนหมายเลข 1 บ้านหวด - แม่กา กม. 784+099 ตำบล หลวงใต้ อำเภองาว จังหวัด ลำปาง 52110