สถานีตรวจสอบน้ำหนัก น้ำพอง (ขาออก)

ทางหลวงหมายเลข 2 ถนน หินลาด – โนนสะอาด กม. 374+700 ตำบล น้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัด ขอนแก่น 40140