สถานีตรวจสอบน้ำหนัก สระแก้ว (ขาเข้า)

 ทางหลวงหมายเลข 33  พระปรง - โนนจิก กม. 253+000 - 253+000  ตำบล ท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว สระแก้ว 27000