จุดจอดพักรถบรรทุก ท่าแซะ (ขาออก)

ที่ตั้ง บนทางหลวงหมายเลข 4 ที่ ก.ม. 488+430 สายทาง/ตอน แยกเข้าท่าแซะ - สี่แยกปฐมพร ต.ท่าข้าม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร