จุดจอดรถบรรทุก ร้อยเอ็ด (ขาเข้า)

ทางหลวงหมายเลข 23 ร้อยเอ็ด - เสลภูมิ กม.124+200 ต ตำบล อุ่มเม้า อำเภอธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 45170