สถานีตรวจสอบน้ำหนัก ดอยหล่อ (ขาเข้า)

ที่ตั้ง บนทางหลวงหมายเลข 108 ที่ ก.ม. 45+725สายทาง/ตอน สะพานแม่ขาม - สะพานห้วยอีลิง ต.สองแคว กิ่ง อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
หมายเลขโทรศัพท์ 053-369105