สถานีตรวจสอบน้ำหนัก เขาซีโอน (ขาเข้า) M7

ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ตำบล พลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัด ชลบุรี 20250