จุดจอดพักรถบรรทุก โนนสูง (ขาออก)

ที่ตั้ง 21+870 บนทางหลวงหมายเลข 2 ถ.มิตรภาพ บ.ด่านทองหลวง ต.ตะโหนด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160