สถานีตรวจสอบน้ำหนักทุ่งสง (ขาออก)

สายทาง/ตอน อ.ฉวาง - ต่อเขต อบจ.นครศรีฯควบคุม  ต.หนองหงษ์  อ.ทุ่งสง   จ.นครศรีธรรมราช