สถานีตรวจสอบน้ำหนัก สุรินทร์ (ขาออก)

ถนน ตาฮะ - จอมพระ กม. 146+400 - 147+408 ตำบล ท่าตูม อำเภอ ท่าตูม จังหวัด สุรินทร์