สถานีตรวจสอบน้ำหนัก เฉลิมพระเกียรติ (ขาเข้า)

ที่ตั้ง บนทางหลวงหมายเลข 1 ที่ ก.ม. 121+650 สายทาง/ตอนต.พุแค อ. เฉลิมพระเกียรติ จ. สระบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ 036-227135