สถานีตรวจสอบน้ำหนัก สมุทรสาคร (ขาออก)

ที่ตั้ง บนทางหลวงหมายเลข 35 ที่ ก.ม. 53+432 สายทาง/ตอนต.นาโคก อ. เมือง จ.สมุทรสาคร