สถานีตรวจสอบน้ำหนัก ท่าอุเทน (ขาออก)

ที่ตั้ง บนทางหลวงหมายเลข 212 ที่ ก.ม. 34+100 สายทาง/ตอน คอสะพานห้วยด่านชุมฝั่งตะวันออก - จุดเริ่มทางเลี่ยงเมืองนครพนม ต.ท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม