สถานีตรวจสอบน้ำหนัก กำแพงเพชร (ขาออก)

ที่ตั้ง บนทางหลวงหมายเลข 118 ที่ ก.ม. 340+096สายทาง/ตอน ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร หมายเลขโทรศัพท์ 055-769044