สถานีตรวจสอบน้ำหนัก หนองขาม (ขาเข้า) M 7

ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ชลบุรี-กรุงเทพฯ กม. 0+400 - 0+900 ตำบล หนองขาม อำเภอศรีราชา ชลบุรี 20110