สถานีตรวจสอบน้ำหนัก หนองบัว (ขาเข้า)

ที่ตั้ง บนทางหลวงหมายเลข 11 ที่ ก.ม. 97+350สายทาง/ตอน กม.71+665 - คลองวังมะเดื่อต.หนองบัว อ. หนองบัว จ.นครสวรรค์
หมายเลขโทรศัพท์ 056-300077