สถานีตรวจสอบน้ำหนัก แม่ใจ (ขาเข้า)

ที่ตั้ง บนทางหลวงหมายเลข 1 ที่ ก.ม. 89+275สายทาง/ตอน จุดสุดทางเลี่ยงเมืองแม่โจ้-กม.ที่771+060 ต.ป่าแฝก อ.แม่ใจ จ.พะเยา
หมายเลขโทรศัพท์ 054-426322