สถานีตรวจสอบน้ำหนัก บางใหญ่ (ขาเข้า)

ที่ตั้ง บนทางหลวงหมายเลข 9 ที่ ก.ม. 38+947 สายทาง/ตอน กม.30+600 บางบัวทอง - กม.51+0170 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ 02-597891