สถานีตรวจสอบน้ำหนัก สกลนคร (ขาเข้า)

ที่ตั้ง บนทางหลวงหมายเลข 22 ที่ ก.ม. 166+400สายทาง/ตอน สี่แยกธาตุนาเวง-กม.171+100 ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร