สถานีตรวจสอบน้ำหนัก ประโคนชัย (ขาออก)

ทางหลวงหมายเลข 24 กม. 160+900 ถนน ประโคนชัย - จรอกใหญ่ ตำบล โคกมะขาม อำเภอประโคนชัย จังหวัด บุรีรัมย์ 31140