สถานีตรวจสอบน้ำหนัก ทองแสนขัน (ขาเข้า)

ที่ตั้ง บนทางหลวงหมายเลข 11 ที่ ก.ม. 87+445 สายทาง/ตอน บ.ห้วยน้ำขำ-บ.ป่ากล้วย(ซ้ายทาง) ต.ดงช้างดี อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์