สถานีตรวจสอบน้ำหนัก แก่งคอย (ขาเข้า)

ที่ตั้ง ทางหลวงเหมายเลข 2 ที่ ก.ม. 15+550 สายทาง/ตอน สระบุรี-มวกเหล็ก ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ 036-273137