จุดจอดพักรถบรรทุก วังน้ำเขียว (ขาเข้า)

ที่ตั้ง บนทางหลวงหมายเลข 304 ที่ ก.ม. 82+136สายทาง/ตอน กม.55+207 (ต่อแขวงฯปราจีนบุรี) - ทางแยกไปตะขบ ต.อุดมทรัพย์  อ.วังน้ำเขียว   จ.นครราชสีมา