สถานีตรวจสอบน้ำหนัก โพธาราม (ขาเข้า)

ที่ตั้ง บนทางหลวงหมายเลข 4 ที่ ก.ม. 89+275 ต.ดอนทราย อ. โพธาราม จ.ราชบุรี