สถานีตรวจสอบน้ำหนัก นครชัยศรี (ขาออก)

ที่ตั้ง บนทางหลวงหมายเลข 4 ที่ ก.ม. 41+538สายทาง/ตอน กม.41+067(ต่อเขตแขวงฯธนบุรี)-จุดเริ่มต้นทางเลี่ยงเมืองนครปฐม ต.ท่าตำหนัก อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม หมายเลขโทรศัพท์ 075-694102