สถานีตรวจสอบน้ำหนัก ยางตลาด (ขาออก)

ที่ตั้ง บนทางหลวงหมายเลข 209 ที่ ก.ม. 57+600 สายทาง/ตอน กม.38+522 (ต่อแขวงฯมหาสารคาม) - สี่แยกยางตลาด ต.ยางตลาด อ.ตลาด จ.กาฬสินธุ์