สถานีตรวจสอบน้ำหนักตะกั่วทุ่ง (ขาออก)

ที่ตั้ง กม.5+965 ทางหลวงหมายเลข 402 สามแยกโคกกลอย - สะพานสารสิน