สถานีตรวจสอบน้ำหนัก หนองหาน (ขาออก)

ที่ตั้ง บนทางหลวงหมายเลข 22 ที่ ก.ม. 43+825สายทาง สามแยกหนองเม็ก - ต่อเขต จ.อุดรธานี/สกลนคร ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี