สถานีตรวจสอบน้ำหนัก บางปะอิน (ขาเข้า)

ที่ตั้ง บนทางหลวงหมายเลข 32 ที่ ก.ม. 55+659 สายทาง/ตอนถ.โรจนะ อ.บางปะอิน จ.พระนครศีรอยุธยา หมายเลขโทรศัพท์ 035-708626