สถานีตรวจสอบน้ำหนัก ชุมพร (ขาเข้า)

ทางหลวงหมายเลข 4 น้ำรอด - พ่อตาหินช้าง กม. 422+571   ตำบล เขาไชยราช อำเภอปะทิว จังหวัด ชุมพร