จุดถอดรถบรรทุก กำแพงเพชร (ขาเข้า)

ที่ตั้ง บนทางหลวงหมายเลข 1 ที่ ก.ม. 340+096สายทาง/ตอน ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
หมายเลขโทรศัพท์ 055-796041