จุดจอดรถบรรทุก มุกดาหาร (ขาเข้า)

ถนนหมายเลข 12 ขุมขี้ยาง - มุกดาหาร กม. 17+835 ตำบล กุดแข้ อำเภอ เมืองมุกดาหาร จังหวัด มุกดาหาร 49000