สถานีตรวจสอบน้ำหนัก วัฒนานคร (ขาออก)

ที่ตั้ง บนทางหลวงหมายเลข 33 ทางแยกไปปราจีนบุรี(สระแก้ว) - ทางแยกไปวัฒนานคร กม.271+525