สถานีตรวจสอบน้ำหนัก เพชรบูรณ์ (ขาออก)

ถนนหมายเลข 12  แยกอาเซียน - น้ำดุก กม. 357+251 ตำบล หนองไขว่ อำเภอหล่มสัก เพชรบูรณ์ 67110