สถานีตรวจสอบน้ำหนัก หนองกี่ (ขาเข้า)

ที่ตั้ง บนทางหลวงหมายเลข 24 ที่ ก.ม.43+800สายทาง/ตอน ทางแยกไปลำปลายมาศ - ทางแยกไปบุรีรัมย์ ต.ทุ่งกระเต็น อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์