สถานีตรวจสอบน้ำหนัก สรรพยา (ขาเข้า)

ที่ตั้ง บนทางหลวงหมายเลข 32 172+780 สายทาง/ตอน กม.163+473 (ต่อเขตสน.บท.สิงห์บุรี) - สี่แยกหางน้ำสาคร ต.หาดอาษา อ. สรรพยา จ.ชัยนาท