สถานีตรวจสอบน้ำหนัก หนองคาย (ขาเข้า)

ที่ตั้ง บนทางหลวงหมายเลข 2 ที่ ก.ม. 155+100สายทาง/ตอน กม.148+300 (ต่อแขวงฯอุดรธานี) -สี่แยกไปโพนพิสัย ต.หนองสองห้อง อ.เมือง จ.หนองคาย