สถานีตรวจสอบน้ำหนัก ไทรน้อย (ขาเข้า)

ที่ตั้ง บนทางหลวงหมายเลข 346 ที่ ก.ม. 40+141 สายทาง/ตอน  กม.33+705 - 42+000  ต.ไทยใหญ่ อ. ไทรน้อย จ. นนทบุรี