สถานีตรวจสอบน้ำหนัก แม่สอด (ขาเข้า)

ที่ตั้ง บนทางหลวงหมายเลข 105 ที่ ก.ม. 73+150 สายทาง/ตอน ห้วยแม่ละเมา-แม่น้ำเมย ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก
หมายเลขโทรศัพท์ 055-801577