สถานีตรวจสอบน้ำหนัก หนองสองห้อง (ขาเข้า)

บ้าน กม. ศูนย์ - หนองสองห้อง ก.ม15+300 สถานีตรวจสอบน้ำหนักนองสองห้อง (ขาเข้า) บ้านโกรก ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190