สถานีตรวจสอบน้ำหนัก บ้านนา (ขาเข้า)

ที่ตั้ง บนทางหลวงหมายเลข 305 ที่ ก.ม. 54+175สายทาง/ตอน องค์รักษ์-ขนครนายก ต.บางอ้อ อ. บ้านนา จ. นครนายก
หมายเลขโทรศัพท์ 037-335369