สถานีตรวจสอบน้ำหนัก หนองแค (ขาเข้า)

ที่ตั้ง บนทางหลวงหมายเลข 1 ที่ ก.ม.97+855 สายทาง/ตอน กม.80+000(ต่อแขวงฯอยุธยา)-สระบุรี ต.หนองนาก อ.หนองแค จ.สระบุรี