สถานีตรวจสอบน้ำหนัก เซกา (ขาเข้า)

ที่ตั้ง บนทางหลวงหมายเลข 2026 ที่ ก.ม. 22+285 สายทาง/ตอน เซกา-เหล่าหลวง ต.เซกา อ.เซกา จ.หนองคาย