สถานีตรวจสอบน้ำหนัก ประจวบคิรีขันทร์ (ขาเข้า)

ที่ตั้ง บนทางหลวงหมายเลข 4 ที่ ก.ม.374+100 สายทาง/ตอน ทางแยกเข้ากุยบุรี - ทางแยกเข้าประจวบคีรีขันธ์ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบศีรีขันธ์