สถานีตรวจสอบน้ำหนัก พิษณุโลก (ขาเข้า)

ที่ตั้ง บนทางหลวงหมายเลข 12 ที่ ก.ม. 33+400 - 53+350 สายทาง/ตอน พิษณุโลก-สุโขทัยต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก