สถานีตรวจสอบน้ำหนัก บ้านโป่ง (ขาเข้า)

ที่ตั้ง บนทางหลวงหมายเลข 323 ที่ ก.ม.73+387 สายทาง/ตอน สามแยกกระจับ-เลี่ยงเมืองบ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ 032-210370