สถานีตรวจสอบน้ำหนักกาญจนดิษฐ์ (ขาออก)

ที่ตั้ง บนทางหลวงหมายเลข 401 ที่กม.39+532 สายทาง/ตอนกาญจนดิษฐ์-กม.66+325(บ้านใน) ต.ท่าอุเทน อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
หมายเลขโทรศัพท์ 077-28055