สถานีตรวจสอบน้ำหนัก สมุทรสาคร (ขาเข้า)

ที่ตั้ง บนทางหลวงหมายเลข 35 ที่ ก.ม. 53+432 สายทาง/ตอนต. นาโคก อ. เมือง จ. สมุทรสาคร