สถานีตรวจสอบน้ำหนัก อู่ตะเภา (ขาเข้า) M7

ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 กม 147+600 - 147+800  พัทยา-มาบตาพุด ตำบล สำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จ.ระยอง 21130